VRS INFO

Start Ligi10.01.2022

Wpisowe:40 zł za parę.

Reguły gry:

– cricket 200

– 15 rund-

minimum 5 gier na kolejkę na gracza

– maksimum 25 gier na kolejkę na gracza

– 5 najlepszych gier gracza = średnia gracza w danej kolejce

– kolejka rozpoczyna się w poniedziałek o 9:00 a kończy w niedzielę o 21:00

– 3 poziomy ligowe:

PRO – pierwsze 14 drużyn z najwyższą sumą MPR

MASTERS: kolejne 14 drużyn według sumy MPR AMATEURS: ostatnie 8 drużyn według sumy MPR

– maksymalnie 8 drużyn na poziom

– średnie decydujące o przynależności do ligi będą brane z Ligi PLDA

– drużynę tworzą 2 osoby (w wyjątkowych sytuacjach możliwość dopisania rezerwowego gracza)

– brak możliwości przekładania meczów

– wszelkie próby oszustwa będą skutkowały dyskwalifikacją drużyny

-wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez organizatora

– brak znajomości reguł nie zwalnia zawodników z ich przestrzegania

Terminarz rozgrywek zostanie udostępniony na około tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek.

Nagrody zostaną przyznane drużynom z miejsc 1-3. Ich wysokość będzie uzależniona od ilości zapisanych drużyn.

Przebieg gry:

Każda kolejka zaczyna się w poniedziałek o godz. 9:00 a kończy w niedzielę o godz. 21:00.

W tym czasie gracze powinni rozegrać minimum 5 a maksimum 25 gier. O najlepszej średniej będą decydowały średnie z pięciu najlepszych gier w danej kolejce. Gracze decydują sami czy grają indywidualnie czy dwójkowo. Celem gry jest osiągnięcie jak najwyższej średniej. Po zakończeniu kolejki organizator podlicza punkty, które przedstawiają się następująco:

1 miejsce – 4 pkt

2 miejsce – 3 pkt

3 miejsce – 2 pkt

4 miejsce – 1 pkt

Brak aktywności w danej kolejce – 0 pkt

Przykład:

Tydzień 1 – Druzyna A vs Drużyna B (2 graczy na drużynę) 1. miejsce – Gracz A1 – średnia 4,23 – punkty 4

2. miejsce – Gracz B1 – średnia 3,99 – punkty 3

3. miejsce – Gracz A2 – średnia 3,56 – punkty 2

4. miejsce – Gracz B2 – średnia 0,00 – punkty 0 (gracz nie rozegrał minimum 5 geir)

W Tygodniu 1 Druzyna A wygrała mecz z Drużyną B w stosunku 6-3.

Ilość kolejek uzależniona jest od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek (max 7 kolejek przy 8 drużynach). W każdej kolejce „drużyna A” będzie grała z innym przeciwnikiem.

Po ostatniej kolejce drużyny z miejsc 1-4 zagrają w turnieju finałowym. Finały będą rozgrywane w podobnym formacie (5-25 gier w tygodniu; średnia z 5 gier decyduje o punktach).