II LIGA – grupa A

09.10.20231 TYDZIEŃ
8 – 14BOSMANIACY RECYDYWAvsTDS ECHOPUB Ok
14 – 8THE WHITE RABBITvsLOCALNIWHITE RABBIT
20 – 2WARRIORS BALBINYvsANCYMONYFALCON
11 – 11MLODE WUJKIvsZERANSCY PIRACI IIRELANIUM
12 – 10BUMERANGvsPIVKARZYKI IIBUMERANG
16.10.20232 TYDZIEŃ
12 – 10BUMERANGvsTDS ECHOBUMERANG
14 – 8PIVKARZYKI IIvsMLODE WUJKIPUB OK
1 – 21ZERANSCY PIRACI IIvsWARRIORS BALBINYPOOL&DART
4 – 18ANCYMONYvsTHE WHITE RABBITCZARNY KOT
14 – 8LOCALNIvsBOSMANIACY RECYDYWALOCAL
23.10.20233 TYDZIEŃ
9 – 13TDS ECHOvsLOCALNIECHO
16 – 6BOSMANIACY RECYDYWAvsANCYMONYPUB Ok
14 – 8THE WHITE RABBITvsZERANSCY PIRACI IIWHITE RABBIT
16 – 6WARRIORS BALBINYvsPIVKARZYKI IIFALCON
9 – 13MLODE WUJKIvsBUMERANGRELANIUM
30.10.20234 TYDZIEŃ

9 – 13
MLODE WUJKIvsTDS ECHORELANIUM
5 – 17
BUMERANGvsWARRIORS BALBINYBUMERANG

10 – 12
PIVKARZYKI IIvsTHE WHITE RABBITPUB OK

14 – 8
ZERANSCY PIRACI IIvsBOSMANIACY RECYDYWAPOOL&DART
10 – 12
ANCYMONYvsLOCALNICZARNY KOT
06.11.20235 TYDZIEŃ
22 – 0
TDS ECHOvsANCYMONYECHO
14 – 8
LOCALNIvsZERANSCY PIRACI IILOCAL

10 – 12
BOSMANIACY RECYDYWAvsPIVKARZYKI IIPUB Ok
15 – 7
THE WHITE RABBITvsBUMERANGWHITE RABBIT

14 – 8
WARRIORS BALBINYvsMLODE WUJKIFALCON
13.11.20236 TYDZIEŃ
13 – 9
WARRIORS BALBINY vs TDS ECHOFALCON
4 – `18
MLODE WUJKI vs THE WHITE RABBITRELANIUM
14 – 8
BUMERANGvsBOSMANIACY RECYDYWABUMERANB

12 – 10
PIVKARZYKI IIvsLOCALNIPUB OK

13 – 9
ZERANSCY PIRACI IIvsANCYMONYECHO
27.11.20237 TYDZIEŃ
8 – 14
TDS ECHO vs ZERANSCY PIRACI IIECHO
9 – 13
ANCYMONY vs PIVKARZYKI IICZARNY KOT
14 – 8
LOCALNI vs BUMERANGLOCAL
10 – 12
BOSMANIACY RECYDYWAvsMLODE WUJKIPUB Ok
9 – 13
THE WHITE RABBIT vs WARRIORS BALBINYWHITE RABBIT
04.12.20238 TYDZIEŃ

7 – 15
THE WHITE RABBIT vs TDS ECHOWHITE RABBIT
19 – 3
WARRIORS BALBINY vs BOSMANIACY RECYDYWAPOOL&DART

11 – 11
MLODE WUJKIvsLOCALNIRELANIUM
13 – 9
BUMERANG vs ANCYMONYBUMERANG

12 – 10
PIVKARZYKI II vs ZERANSCY PIRACI IIPUB OK
11.12.20239 TYDZIEŃ

10 – 12
TDS ECHOvsPIVKARZYKI IIECHO
14 – 8
ZERANSCY PIRACI IIvsBUMERANGECHO

0 – 22
ANCYMONYvsMLODE WUJKICZARNY KOT
12 – 10
LOCALNIvsWARRIORS BALBINYLOCAL
12 – 10
BOSMANIACY RECYDYWAvsTHE WHITE RABBITPUB Ok
01.01.202410 TYDZIEŃ
14 – 8
TDS ECHOvsBOSMANIACY RECYDYWAECHO
13 – 9
LOCALNIvsTHE WHITE RABBITLOCAL
2 – 12
ANCYMONYvsWARRIORS BALBINYCZARNY KOT

8 – 14
ZERANSCY PIRACI IIvsMLODE WUJKIPOOL&DART
16 – 6
PIVKARZYKI IIvsBUMERANGPUB OK
08.01.202411 TYDZIEŃ

16 – 6
TDS ECHOvsBUMERANGECHO
13 – 9
MLODE WUJKIvsPIVKARZYKI IIRELANIUM
14 – 8
WARRIORS BALBINYvsZERANSCY PIRACI IIFALKON
21 – 1
THE WHITE RABBITvsANCYMONYWHITE RABBIT
6 – 16
BOSMANIACY RECYDYWAvsLOCALNIPUB Ok
15.01.202412 TYDZIEŃ
12 – 10
LOCALNIvsTDS ECHOLOCALNI

7 – 15
ANCYMONYvsBOSMANIACY RECYDYWACZARNY KOT
9 – 13
ZERANSCY PIRACI IIvsTHE WHITE RABBITECHO

9 – 13
PIVKARZYKI IIvsWARRIORS BALBINYPUB OK

5 – 17
BUMERANGvsMLODE WUJKIBUMERANG
22.01.202413 TYDZIEŃ
14 – 8
TDS ECHOvsMLODE WUJKIECHO
18 – 4
WARRIORS BALBINYvsBUMERANGFALCON

18 – 4
THE WHITE RABBITvsPIVKARZYKI IIWHITE RABBIT
7 – 15
BOSMANIACY RECYDYWAvsZERANSCY PIRACI IIPUB Ok

17 – 5
LOCALNIvsANCYMONYLOCALNI
29.01.202414 TYDZIEŃ

5 – 17
ANCYMONYvsTDS ECHOCZARNY KOT
14 – 8
ZERANSCY PIRACI II vs LOCALNIECHO
7 – 15
PIVKARZYKI IIvsBOSMANIACY RECYDYWAPUB OK
6 – 16
BUMERANGvsTHE WHITE RABBITBUMERANG
7 – 15
MLODE WUJKIvsWARRIORS BALBINYRELANIUM
05.02.202415 TYDZIEŃ
4 – 18
TDS ECHOvsWARRIORS BALBINYECHO

15 – 7
THE WHITE RABBITvsMLODE WUJKIWHITE RABBIT
7 – 15
BOSMANIACY RECYDYWAvsBUMERANGPUB Ok
17 – 5
LOCALNIvsPIVKARZYKI IILOCAL

7 – 15
ANCYMONYvsZERANSCY PIRACI IICZARNY KOT
12.02.202416 TYDZIEŃ
4 – 18
ZERANSCY PIRACI IIvsTDS ECHOECHO
16 – 6
PIVKARZYKI IIvsANCYMONYPUB OK

10 – 12
BUMERANGvsLOCALNIBUMERANG
12 – 10
MLODE WUJKIvsBOSMANIACY RECYDYWARELANIUM
13 – 9
WARRIORS BALBINYvsTHE WHITE RABBITWHITE RABBIT
19.02.202417 TYDZIEŃ
17 – 5
TDŚ ECHOvsWHITE RABBITSECHO
5 – 17
BOSMANIACY RECYDYWAvsWARRIORS BALBINYPUB OK
15 – 7
LOCALNIvsMLODE WUJKILOCAL
3 – 19
ANCYMONYvsBUMERANGCZARNY KOT

14 – 8
ZERANSCY PIRACI IIvsPIVKARZYKI IIECHO
26.02.202418 TYDZIEŃ
10 – 12
PIVKARZYKI IIvsTDS ECHOPUB OK

10 – 12
BUMERANGvsZERANSCY PIRACI IIBUMERANG
18 – 4
MLODE WUJKIvsANCYMONYRELANIUM
11 – 11
WARRIORS BALBINYvsLOCALNIFALKON

20 – 2
THE WHITE RABBITvsBOSMANIACY RECYDYWAWHITE RABBIT

II LIGA GR B

09.10.20231 TYDZIEŃ

16 – 6
WSCIEKLE BOBRYvsRELANIUM TEAMCOOLTURKA
17 – 5
MANHATTAN ZRODELKO vs WYKRESLENIŹRÓDEŁKO
5 – 17
BALTIC HOME DART IIvsBLOCK EKIPAZACHÓD

11 – 11
SHOT TEAM SEDINAvsZERANSCY PIRACI IIIPUB SEDINA
———-
DRAGONBALLvsXxxx——————
16.10.20232 TYDZIEŃ
10 – 12
DRAGONBALLvsRELANIUM TEAMSPIDER
———–
XxxxvsSHOT TEAM SEDINA——————–
5 – 17
ZERANSCY PIRACI IIIvsBALTIC HOME DART IIPOOL&DART

14 – 8
BLOCK EKIPAvsMANHATTAN ZRODELKOECHO

10 – 12
WYKRESLENIvsWSCIEKLE BOBRYKICKER
23.10.20233 TYDZIEŃ
10 – 12
RELANIUM TEAMvsWYKRESLENIRELANIUM
15 – 7
WSCIEKLE BOBRYvsBLOCK EKIPACOOLTURKA

13 – 9
MANHATTAN ZRODELKOvsZERANSCY PIRACI IIIŹRÓDEŁKO

———-
BALTIC HOME DART IIvsXxxx——————
4 – 18
SHOT TEAM SEDINAvsDRAGONBALLPUB SEDINA
30.10.20234 TYDZIEŃ
5 – 17
SHOT TEAM SEDINA vs RELANIUM TEAMPUB SEDINA
13 – 9
DRAGONBALLvsBALTIC HOME DART IISPIDER
———–
xxxxvsMANHATTAN ZRODELKO——————-
7 – 15
ZERANSCY PIRACI IIIvsWSCIEKLE BOBRYPOOL&DART

12 – 10
BLOCK EKIPAvsWYKRESLENIECHO
06.11.20235 TYDZIEŃ
12 – 10
WYKRESLENI vs ZERANSCY PIRACI IIIKICKER
12 – 10
RELANIUM TEAM vs BLOCK EKIPARELANIUM
——–
WSCIEKLE BOBRY vs Xxxx——————-
12 – 10
MANHATTAN ZRODELKO vs DRAGONBALLŹRÓDEŁKO
18 – 4
BALTIC HOME DART II v sSHOT TEAM SEDINAZACHÓD
13.11.20236 TYDZIEŃ
9 – 13
BALTIC HOME DART II vs RELANIUM TEAMZACHÓD

7 – 15
SHOT TEAM SEDINA vs MANHATTAN ZRODELKOPUB SEDINA
16 – 6
DRAGONBALL vs WSCIEKLE BOBRYSPIDER

———-
Xxxx vs WYKRESLENI——————-
10 – 12
ZERANSCY PIRACI III vs BLOCK EKIPAPOOL&DART
27.11.20237 TYDZIEŃ
17 – 5
RELANIUM TEAM vs ZERANSCY PIRACI IIIRELANIUM

———–
BLOCK EKIPA vs Xxxx——————–

9 – 13
WYKRESLENI vs DRAGONBALLKICKER
19 – 3
WSCIEKLE BOBRYvsSHOT TEAM SEDINACOOLTURKA
17 – 5
MANHATTAN ZRODELKO vs BALTIC HOME DART IIŹRÓDEŁKO
04.12.20238 TYDZIEŃ
9 – 13
MANHATTAN ZRODELKOvsRELANIUM TEAMŹRÓDEŁKO

12 – 10
BALTIC HOME DART IIvsWSCIEKLE BOBRYZACHÓD
8 – 14
SHOT TEAM SEDINAvsWYKRESLENIPUB SEDINA
16 – 6
DRAGONBALL vs BLOCK EKIPASPIDER
———
Xxxx vs ZERANSCY PIRACI III——————
11.12.20239 TYDZIEŃ
———-
RELANIUM TEAMvsXxxx——————-

8 – 14
ZERANSCY PIRACI IIIvsDRAGONBALLPOOL&DART

17 – 5
BLOCK EKIPAvsSHOT TEAM SEDINAECHO
9 – 13
WYKRESLENIvsBALTIC HOME DART IIKICKER
14 – 8
WSCIEKLE BOBRYvsMANHATTAN ZRODELKOCOOLTURKA
01.01.202410 TYDZIEŃ
8 – 14
RELANIUM TEAMvsWSCIEKLE BOBRYRELANIUM
8 – 14
WYKRESLENIvsMANHATTAN ZRODELKOKICKER
4 – 18
BLOCK EKIPAvsBALTIC HOME DART IIECHO
7 – 15
ZERANSCY PIRACI IIIvsSHOT TEAM SEDINAPOOL&DART
———
XxxxvsDRAGONBALL——————–
08.01.202411 TYDZIEŃ

8 – 14
RELANIUM TEAMvsDRAGONBALLRELANIUM
———-
SHOT TEAM SEDINAvsXxxxPUB SEDINA
12 – 10
BALTIC HOME DART IIvsZERANSCY PIRACI IIIZACHÓD
15 – 7
MANHATTAN ZRODELKOvsBLOCK EKIPAŹRÓDEŁKO

13 – 9
WSCIEKLE BOBRYvsWYKRESLENICOOLTURKA
15.01.202412 TYDZIEŃ
8 – 14
WYKRESLENIvsRELANIUM TEAMKICKER

4 – 18
BLOCK EKIPAvsWSCIEKLE BOBRYECHO
6 – 16
ZERANSCY PIRACI IIIvsMANHATTAN ZRODELKOPOOL&DART

——–
Xxxx vs BALTIC HOME DART II
——————–
17 – 5
DRAGONBALLvsSHOT TEAM SEDINASPIDER
22.01.202413 TYDZIEŃ
17 – 5
RELANIUM TEAM vs SHOT TEAM SEDINARELANIUM
14 – 8
BALTIC HOME DART II vs DRAGONBALLZACHÓD
———–
MANHATTAN ZRODELKO vs Xxxx——————–
18 – 4
WSCIEKLE BOBRY vs ZERANSCY PIRACI IIICOOLTURKA
16 – 6
WYKRESLENIvsBLOCK EKIPAKICKER
29.01.2024
14 TYDZIEŃ
10 – 12BLOCK EKIPAvsRELANIUM TEAMECHO
6 – 16
ZERANSCY PIRACI IIIvsWYKRESLENIPOOL&DART

———-
XxxxvsWSCIEKLE BOBRY——————-
12 – 10
DRAGONBALLvsMANHATTAN ZRODELKOSPIDER
5 – 17
SHOT TEAM SEDINAvsBALTIC HOME DART IIPUB SEDINA
05.02.202415 TYDZIEŃ
15 – 7
RELANIUM TEAMvsBALTIC HOME DART IIRELANIUM
19 – 3
MANHATTAN ZRODELKOvsSHOT TEAM SEDINAŹRÓDEŁKO
10 – 12
WSCIEKLE BOBRYvsDRAGONBALLCOOLTURKA
———-
WYKRESLENIvsXxxx——————–
14 – 8
BLOCK EKIPAvsZERANSCY PIRACI IIIECHO
12.02.202416 TYDZIEŃ
5 – 17
ZERANSCY PIRACI IIIvsRELANIUM TEAMPOOL&DART

———
XxxxvsBLOCK EKIPA——————–
13 – 9
DRAGONBALLvsWYKRESLENISPIDER
6 – 16
SHOT TEAM SEDINAvsWSCIEKLE BOBRYPUB SEDINA
6 – 16
BALTIC HOME DART IIvsMANHATTAN ZRODELKOZACHÓD
19.02.202417 TYDZIEŃ
13 – 9
RELANIUM TEAMvsMANHATTAN ZRODELKORELANIUM
12 – 10
WSCIEKLE BOBRYvsBALTIC HOME DART IICOOLTURKA
12 – 10
WYKRESLENIvsSHOT TEAM SEDINAKICKER
8 – 14
BLOCK EKIPAvsDRAGONBALLECHO
———
ZERANSCY PIRACI IIIvsXxxx——————–
26.02.202418 TYDZIEŃ

———-
XxxxvsRELANIUM TEAM——————-
14 – 8DRAGONBALLvsZERANSCY PIRACI IIISPIDER

8 – 14
SHOT TEAM SEDINAvsBLOCK EKIPAPUB SEDINA
14 – 8
BALTIC HOME DART IIvsWYKRESLENIZACHÓD
10 – 12
MANHATTAN ZRODELKOvsWSCIEKLE BOBRYŹRÓDEŁKO