II Liga

2L2021 – Division A
 
Week 1 
11/23/2020
5 – 19  BEZ SPINYvsDT WUJKIat CZARNY KOT 
  14 – 10PIVKARZYKI IIvsLOCALNIat PUB Ok 
10-14  FC PLOTKIVSSTALOWE DZIDYat RED JOKER 2 
  ABSTINENTvsKITOWCYat SEDINA POLICE 
  10 – 14WSCIEKLE BOBRYvsCHORE LBYat PUB COOLTURKA SZCZEC 
Week 2 
11/30/2020
  12 – 12WSCIEKLE BOBRYvsDT WUJKIat PUB COOLTURKA SZCZEC 
  12 – 12 CHORE LBYvsABSTINENTat CZARNY KOT 
5 – 19   KITOWCYvsFC PLOTKIat CZARNY KOT 
  13 – 11STALOWE DZIDYvsPIVKARZYKI IIat KICKER 
  14 – 10LOCALNIvsBEZ SPINYat LOCAL PUB SZCZECIN 
Week 3 
12/07/2020
  DT WUJKIvsLOCALNISOK Z ŻUKA 
  BEZ SPINYvsSTALOWE DZIDYat CZARNY KOT 
  15 – 9PIVKARZYKI IIvsKITOWCYat PUB Ok 
  FC PLOTKIvsCHORE LBYat RED JOKER 2 
  12 – 12ABSTINENTvsWSCIEKLE BOBRYat SEDINA POLICE 
Week 4 
12/14/2020
 7 – 17 ABSTINENTvsDT WUJKIat SEDINA POLICE 
  14 – 10 WSCIEKLE BOBRYvsFC PLOTKIat PUB COOLTURKA SZCZEC 
  13 – 11CHORE LBYvsPIVKARZYKI IIat CZARNY KOT 
6 – 18   KITOWCYvsBEZ SPINYat CZARNY KOT 
  15 – 9STALOWE DZIDYvsLOCALNIat KICKER 
Week 5 
01/11/2021
15 – 9   DT WUJKIvsSTALOWE DZIDY SOK Z ŻUKA  
  18 – 6LOCALNIvsKITOWCYat LOCAL PUB SZCZECIN 
  13 – 11BEZ SPINYvsCHORE LBYat CZARNY KOT 
  PIVKARZYKI IIvsWSCIEKLE BOBRYat PUB Ok 
  6 – 18FC PLOTKIvsABSTINENTat RED JOKER 2 
Week 6 
01/18/2020
12 – 12   FC PLOTKIvsDT WUJKIat RED JOKER 2 
  ABSTINENTvsPIVKARZYKI IIat SEDINA POLICE 
  10 – 14WSCIEKLE BOBRYvsBEZ SPINYat PUB COOLTURKA SZCZEC 
  CHORE LBYvsLOCALNIat CZARNY KOT 
  KITOWCYvsSTALOWE DZIDYat CZARNY KOT 
Week 7 
01/25/2021
21 – 3   DT WUJKIvsKITOWCY SOK Z ŻUKA  
  13 – 11 STALOWE DZIDYvsCHORE LBYat KICKER 
  6 – 18LOCALNIvsWSCIEKLE BOBRYat LOCAL PUB SZCZECIN 
  4 – 20BEZ SPINYvsABSTINENTat CZARNY KOT 
  11 – 13PIVKARZYKI IIvsFC PLOTKIat PUB Ok 
Week 8 
02/01/2021
  8 – 16PIVKARZYKI IIvsDT WUJKIat PUB Ok 
17 – 7  FC PLOTKIvsBEZ SPINYat RED JOKER 2 
  ABSTINENTvsLOCALNIat SEDINA POLICE 
  13 – 11 WSCIEKLE BOBRYvsSTALOWE DZIDYat PUB COOLTURKA SZCZEC 
  22 – 2CHORE LBYvsKITOWCYat CZARNY KOT 
Week 9 
02/08/2021
14 – 10   DT WUJKIvsCHORE LBY SOK Z ŻUKA  
 9 – 15 KITOWCYvsWSCIEKLE BOBRYat CZARNY KOT 
 13 – 11STALOWE DZIDYvsABSTINENTat KICKER 
  12 – 12LOCALNIvsFC PLOTKIat LOCAL PUB SZCZECIN 
  10 – 14 BEZ SPINYvsPIVKARZYKI IIat CZARNY KOT 
Week 10 
02/15/2021
  21 – 3DT WUJKIvsBEZ SPINY SOK Z ŻUKA  
  LOCALNIvsPIVKARZYKI IIat LOCAL PUB SZCZECIN 
  STALOWE DZIDYvsFC PLOTKIat KICKER 
  KITOWCYvsABSTINENTat CZARNY KOT 
  13 – 11CHORE LBYvsWSCIEKLE BOBRYat CZARNY KOT 
Week 11 
02/22/2021
  15 – 9DT WUJKIvsWSCIEKLE BOBRY SOK Z ŻUKA 
  ABSTINENTvsCHORE LBYat SEDINA POLICE 
  FC PLOTKIvsKITOWCYat RED JOKER 2 
  PIVKARZYKI IIvsSTALOWE DZIDYat PUB Ok 
  BEZ SPINYvsLOCALNIat CZARNY KOT 
Week 12 
03/01/2021
  LOCALNIvsDT WUJKIat LOCAL PUB SZCZECIN 
  STALOWE DZIDYvsBEZ SPINYat KICKER 
  KITOWCYvsPIVKARZYKI IIat CZARNY KOT 
  CHORE LBYvsFC PLOTKIat CZARNY KOT 
  7 – 17WSCIEKLE BOBRYvsABSTINENTat PUB COOLTURKA SZCZEC 
Week 13 
03/08/2021
19 – 5  DT WUJKIvsABSTINENT SOK Z ŻUKA  
14 – 10FC PLOTKIvsWSCIEKLE BOBRYat RED JOKER 2 
  PIVKARZYKI IIvsCHORE LBYat PUB Ok 
  21 – 3BEZ SPINYvsKITOWCYat CZARNY KOT 
  LOCALNIvsSTALOWE DZIDYat LOCAL PUB SZCZECIN 
Week 14 
03/15/2021
  7 – 17STALOWE DZIDYvsDT WUJKIat KICKER 
  KITOWCYvsLOCALNIat CZARNY KOT 
  16 – 8CHORE LBYvsBEZ SPINYat CZARNY KOT 
  16 – 8WSCIEKLE BOBRYvsPIVKARZYKI IIat PUB COOLTURKA SZCZEC 
  14 – 10 ABSTINENTvsFC PLOTKIat SEDINA POLICE 
Week 15 
03/22/2021
19 – 5   DT WUJKIvsFC PLOTKI SOK Z ŻUKA  
  PIVKARZYKI IIvsABSTINENTat PUB Ok 
  6 – 18BEZ SPINYvsWSCIEKLE BOBRYat CZARNY KOT 
  LOCALNIvsCHORE LBYat LOCAL PUB SZCZECIN 
  STALOWE DZIDYvsKITOWCYat KICKER 
Week 16 
03/29/2021
  5 – 19KITOWCYvsDT WUJKIat CZARNY KOT 
  CHORE LBYvsSTALOWE DZIDYat CZARNY KOT 
  WSCIEKLE BOBRYvsLOCALNIat PUB COOLTURKA SZCZEC 
  12 – 12ABSTINENTvsBEZ SPINYat SEDINA POLICE 
  FC PLOTKIvsPIVKARZYKI IIat RED JOKER 2 
Week 17 
04/05/2021
14 – 10  DT WUJKIvsPIVKARZYKI II SOK Z ŻUKA  
  8 – 16 BEZ SPINYvsFC PLOTKIat CZARNY KOT 
  LOCALNIvsABSTINENTat LOCAL PUB SZCZECIN 
  5 – 19STALOWE DZIDYvsWSCIEKLE BOBRYat KICKER 
  KITOWCYvsCHORE LBYat CZARNY KOT 
Week 18 
04/12/2021
  11 – 13CHORE LBYvsDT WUJKIat CZARNY KOT 
  16 – 8 WSCIEKLE BOBRYvsKITOWCYat PUB COOLTURKA SZCZEC 
  ABSTINENTvsSTALOWE DZIDYat SEDINA POLICE 
  FC PLOTKIvsLOCALNIat RED JOKER 2 
 17 – 7 PIVKARZYKI IIvsBEZ SPINYat PUB Ok 
2L2021 – Division B
 
Week 1 
11/23/2020
  MANHATTAN TEAMvsPUB PIWNICAat MANHATTAN ZRODELKO 
  16 – 8 DZIKUSY TDS ECHO vsGALERNICY at PUB ECHO  
  19 – 5TDS ECHOvsCORONA BYDGOSZCZat PUB ECHO 
  NO I NAMOWILIvsLEJDIS TDS ECHOat PUB SCHOWEK 
  18 – 6L TEAM IIvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at Pub Zachod 
Week 2 
11/30/2020
  L TEAM IIvsPUB PIWNICAat Pub Zachod 
  MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vsNO I NAMOWILIat MANHATTAN ZRODELKO 
  3 – 21LEJDIS TDS ECHOvsTDS ECHOat PUB ECHO 
  CORONA BYDGOSZCZ vs DZIKUSY TDS ECHO at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  21 – 3GALERNICYvsMANHATTAN TEAMat PUB GALERIA 
Week 3 
12/07/2020
  PUB PIWNICAvsGALERNICYat PUB PIWNICA 
 7 – 17 MANHATTAN TEAMvs CORONA BYDGOSZCZ at MANHATTAN ZRODELKO 
21 – 3   DZIKUSY TDS ECHO vsLEJDIS TDS ECHO at PUB ECHO  
  18 – 6TDS ECHOvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at PUB ECHO 
  NO I NAMOWILIvsL TEAM IIat PUB SCHOWEK 
Week 4 
12/14/2020
  NO I NAMOWILIvsPUB PIWNICAat PUB SCHOWEK 
  L TEAM IIvsTDS ECHOat Pub Zachod 
  13 – 11 MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vs DZIKUSY TDS ECHO at MANHATTAN ZRODELKO 
  9 – 15LEJDIS TDS ECHOvsMANHATTAN TEAMat PUB ECHO 
10 – 14   CORONA BYDGOSZCZ vsGALERNICY at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
Week 5 
01/11/2021
  PUB PIWNICAvs CORONA BYDGOSZCZ at PUB PIWNICA 
  22 – 2 GALERNICYvsLEJDIS TDS ECHOat PUB GALERIA 
  8 – 16MANHATTAN TEAMvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at MANHATTAN ZRODELKO 
  13 – 11 DZIKUSY TDS ECHO vsL TEAM II at PUB ECHO  
  TDS ECHOvsNO I NAMOWILIat PUB ECHO 
Week 6 
01/18/2020
  TDS ECHOvsPUB PIWNICAat PUB ECHO 
  NO I NAMOWILIvs DZIKUSY TDS ECHO at PUB SCHOWEK 
12 – 12   L TEAM IIvsMANHATTAN TEAMat Pub Zachod 
  15-9 MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vsGALERNICYat MANHATTAN ZRODELKO 
  2 – 22LEJDIS TDS ECHOvs CORONA BYDGOSZCZ at PUB ECHO 
Week 7 
01/25/2021
  PUB PIWNICAvsLEJDIS TDS ECHOat PUB PIWNICA 
  13 – 11 CORONA BYDGOSZCZ vsMANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  18 – 6GALERNICYvsL TEAM IIat PUB GALERIA 
  MANHATTAN TEAMvsNO I NAMOWILIat MANHATTAN ZRODELKO 
  12 – 12 DZIKUSY TDS ECHO vsTDS ECHO at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
Week 8 
02/01/2021
  DZIKUSY TDS ECHOvsPUB PIWNICA at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  TDS ECHOvsMANHATTAN TEAMat PUB ECHO 
  NO I NAMOWILIvsGALERNICYat PUB SCHOWEK 
  12 – 12L TEAM IIvs CORONA BYDGOSZCZ at Pub Zachod 
  19 – 5 MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vsLEJDIS TDS ECHOat MANHATTAN ZRODELKO 
Week 9 
02/08/2021
  PUB PIWNICAvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at PUB PIWNICA 
  5 – 19LEJDIS TDS ECHOvsL TEAM IIat PUB ECHO 
  CORONA BYDGOSZCZ vsNO I NAMOWILI at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
 11 – 13 GALERNICYvsTDS ECHOat PUB GALERIA 
  9 – 15MANHATTAN TEAMvsDZIKUSY TDS ECHOat MANHATTAN ZRODELKO 
Week 10 
02/15/2021
  PUB PIWNICAvsMANHATTAN TEAMat PUB PIWNICA 
  GALERNICYvsDZIKUSY TDS ECHOat PUB GALERIA 
  CORONA BYDGOSZCZ vsTDS ECHO at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  LEJDIS TDS ECHOvsNO I NAMOWILIat PUB ECHO 
  9 – 15 MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vsL TEAM IIat MANHATTAN ZRODELKO 
Week 11 
02/22/2021
  PUB PIWNICAvsL TEAM IIat PUB PIWNICA 
  NO I NAMOWILIvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at PUB SCHOWEK 
  22 – 2 TDS ECHOvsLEJDIS TDS ECHOat PUB ECHO 
  DZIKUSY TDS ECHOvs CORONA BYDGOSZCZ at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  11 – 13MANHATTAN TEAMvsGALERNICYat MANHATTAN ZRODELKO 
Week 12 
03/01/2021
  GALERNICYvsPUB PIWNICAat PUB GALERIA 
  CORONA BYDGOSZCZ vsMANHATTAN TEAM at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  3 – 21LEJDIS TDS ECHOvsDZIKUSY TDS ECHOat PUB ECHO 
  MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vsTDS ECHOat MANHATTAN ZRODELKO 
  L TEAM IIvsNO I NAMOWILIat Pub Zachod 
Week 13 
03/08/2021
  PUB PIWNICAvsNO I NAMOWILIat PUB PIWNICA 
  TDS ECHOvsL TEAM IIat PUB ECHO 
  DZIKUSY TDS ECHOvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  16 – 8 MANHATTAN TEAMvsLEJDIS TDS ECHOat MANHATTAN ZRODELKO 
  11 – 13GALERNICYvs CORONA BYDGOSZCZ at PUB GALERIA 
Week 14 
03/15/2021
  CORONA BYDGOSZCZ vsPUB PIWNICA at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  3 – 21LEJDIS TDS ECHOvsGALERNICYat PUB ECHO 
  21 – 3 MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vsMANHATTAN TEAMat MANHATTAN ZRODELKO 
  L TEAM IIvsDZIKUSY TDS ECHOat Pub Zachod 
  NO I NAMOWILIvsTDS ECHOat PUB SCHOWEK 
Week 15 
03/22/2021
  PUB PIWNICAvsTDS ECHOat PUB PIWNICA 
  DZIKUSY TDS ECHOvsNO I NAMOWILI at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  MANHATTAN TEAMvsL TEAM IIat MANHATTAN ZRODELKO 
 15 – 9 GALERNICYvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at PUB GALERIA 
  CORONA BYDGOSZCZ vsLEJDIS TDS ECHO at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
Week 16 
03/29/2021
  LEJDIS TDS ECHOvsPUB PIWNICAat PUB ECHO 
  17 – 7 MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vs CORONA BYDGOSZCZ at MANHATTAN ZRODELKO 
  7 – 17 L TEAM IIvsGALERNICYat Pub Zachod 
  NO I NAMOWILIvs MANHATTAN
TEAM
at PUB SCHOWEK 
  15 – 9TDS ECHOvsDZIKUSY TDS ECHOat PUB ECHO 
Week 17 
04/05/2021
  PUB PIWNICAvsDZIKUSY TDS ECHOat PUB PIWNICA 
  MANHATTAN
TEAM
vsTDS ECHOat MANHATTAN ZRODELKO 
  GALERNICYvsNO I NAMOWILIat PUB GALERIA 
  CORONA BYDGOSZCZ vsL TEAM II at SOGO STARS BYDGOSZCZ  
  11 – 13LEJDIS TDS ECHOvs MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
at PUB ECHO 
Week 18 
04/12/2021
  MANHATTAN
ŹRÓDEŁKO
vsPUB PIWNICAat MANHATTAN ZRODELKO 
  11 – 13L TEAM IIvsLEJDIS TDS ECHOat Pub Zachod 
  NO I NAMOWILIvs CORONA BYDGOSZCZ at PUB SCHOWEK 
  16 – 8TDS ECHOvsGALERNICYat PUB ECHO 
  16 – 8DZIKUSY TDS ECHOvsMANHATTAN TEAM at SOGO STARS BYDGOSZCZ