II Liga

II LIGA

1 . NIEPRAWDOPODOBNA 4  – 737-486-559                                    piątek 18: 00
2 . CLASSIC POLICE – 601-479-305                                                   niedziela 18 :00
3 . NA DYWANIKU – 575-786-712                                                       środa 18 : 00
4 . KREDENS KLINISKA  – 889-441-159 lub 512-420-491             piątek 19 : 15
5  . SHARK TEAM III – 503 – 011 – 687                                              sobota 18 :00
6 . RED JOKEREKI – 609-546-994                                                      sobota 18 : 00
7  .KAMIKAZE – 668-698-552  lub 606-358-884                              piątek 19 : 00
8 . BEZ SPINY –  661-205-714                                                              środa 19 : 00
9 . SHARK TEAM II -796 – 718 – 895                                                   sobota 19 : 00
10 . SPORTOWCY – 603-933-241                                                          czwartek 19 :00
11 . MAMMA MIA – 600-969-543                                                          poniedziałek 18 : 00
12 . MELANŻOWNICY – 885-271-170                                                   sobota 18 : 00

      
WeekDateHomeAwayAtNotes
131/10/2016
SHARK TEAM IINA DYWANIKUKARGULENA PUB SZCZEC12 - 12
MAMMA MIASPORTOWCYKICKER16 - 8
KAMIKAZECLASSIC POLICESEDINA POLICE9 - 15
BEZ SPINYNIEPRAWDOPODOBNA 4COOLTURKA PUB13 - 11
KREDENSMELANZOWNICYPUB KREDENS KLINISKA22 - 2
RED JOKERKISHARK TEAM IIIRED JOKER11 - 13
211/07/2016
RED JOKERKINA DYWANIKURED JOKER7 - 17
SHARK TEAM IIIKREDENSKARGULENA PUB SZCZEC4 - 20
MELANZOWNICYBEZ SPINYKUFLANDIA SZCZECIN
NIEPRAWDOPODOBNA 4KAMIKAZESEDINA POLICE14 - 10
CLASSIC POLICEMAMMA MIACLASSIC POLICE9 - 15
SPORTOWCYSHARK TEAM IIKICKER6 - 18
311/14/2016
NA DYWANIKUSPORTOWCYNA DYWANIKU20 - 4
SHARK TEAM IICLASSIC POLICEKARGULENA PUB SZCZEC17 - 7
MAMMA MIANIEPRAWDOPODOBNA 4KICKER14 - 10
KAMIKAZEMELANZOWNICYSEDINA POLICE10 - 14
BEZ SPINYSHARK TEAM IIICOOLTURKA PUB7 - 17
KREDENSRED JOKERKIPUB KREDENS KLINISKA22 - 2
411/21/2016
KREDENSNA DYWANIKUPUB KREDENS KLINISKA15 - 9
RED JOKERKIBEZ SPINYRED JOKER6 - 18
SHARK TEAM IIIKAMIKAZEKARGULENA PUB SZCZEC14 - 10
MELANZOWNICYMAMMA MIAKUFLANDIA SZCZECIN12 - 12
NIEPRAWDOPODOBNA 4SHARK TEAM IISEDINA POLICE10 - 14
CLASSIC POLICESPORTOWCYCLASSIC POLICE24 - 0
511/28/2016
NA DYWANIKUCLASSIC POLICENA DYWANIKU13 - 11
SPORTOWCYNIEPRAWDOPODOBNA 4KICKER8 - 16
SHARK TEAM IIMELANZOWNICYKARGULENA PUB SZCZEC4 - 20
MAMMA MIASHARK TEAM IIIKICKER17 - 7
KAMIKAZERED JOKERKISEDINA POLICE9 - 15
BEZ SPINYKREDENSCOOLTURKA PUB5 - 19
612/05/2016
BEZ SPINYNA DYWANIKUCOOLTURKA PUB6 - 18
KREDENSKAMIKAZEPUB KREDENS KLINISKA19 - 5
RED JOKERKIMAMMA MIARED JOKER8 - 16
SHARK TEAM IIISHARK TEAM IIKARGULENA PUB SZCZEC5 - 19
MELANZOWNICYSPORTOWCYKUFLANDIA SZCZECIN15 - 9
NIEPRAWDOPODOBNA 4CLASSIC POLICESEDINA POLICE12 - 12
712/12/2016
NA DYWANIKUNIEPRAWDOPODOBNA 4NA DYWANIKU18 - 6
CLASSIC POLICEMELANZOWNICYCLASSIC POLICE14 - 10
SPORTOWCYSHARK TEAM IIIKICKER8 - 16
SHARK TEAM IIRED JOKERKIKARGULENA PUB SZCZEC18 - 6
MAMMA MIAKREDENSKICKER10 - 14
KAMIKAZEBEZ SPINYSEDINA POLICE10 - 14
801/09/2017
KAMIKAZENA DYWANIKUSEDINA POLICE8 - 16
BEZ SPINYMAMMA MIACOOLTURKA PUB9 - 15
KREDENSSHARK TEAM IIPUB KREDENS KLINISKA14 - 10
RED JOKERKISPORTOWCYRED JOKER15 - 9
SHARK TEAM IIICLASSIC POLICEKARGULENA PUB SZCZEC9 - 15
MELANZOWNICYNIEPRAWDOPODOBNA 4KUFLANDIA SZCZECIN8 - 16
901/16/2017
NA DYWANIKUMELANZOWNICYNA DYWANIKU19 - 5
NIEPRAWDOPODOBNA 4SHARK TEAM IIISEDINA POLICE13- 11
CLASSIC POLICERED JOKERKICLASSIC POLICE13 - 11
SPORTOWCYKREDENSKICKER4 - 20
SHARK TEAM IIBEZ SPINYKARGULENA PUB SZCZEC17 - 7
MAMMA MIAKAMIKAZEKICKER11 - 13
1023/01/2017
MAMMA MIANA DYWANIKUKICKER8 - 16
KAMIKAZESHARK TEAM IISEDINA POLICE5 - 19
BEZ SPINYSPORTOWCYCOOLTURKA PUB16 - 8
KREDENSCLASSIC POLICEPUB KREDENS KLINISKA20 - 4
RED JOKERKINIEPRAWDOPODOBNA 4RED JOKER9 - 15
SHARK TEAM IIIMELANZOWNICYKARGULENA PUB SZCZEC21 - 3
1101/30/2017
NA DYWANIKUSHARK TEAM IIINA DYWANIKU14 - 10
MELANZOWNICYRED JOKERKIKUFLANDIA SZCZECIN15 - 9
NIEPRAWDOPODOBNA 4KREDENSSEDINA POLICE2 - 22
CLASSIC POLICEBEZ SPINYCLASSIC POLICE13 - 11
SPORTOWCYKAMIKAZEKICKER10 - 14
SHARK TEAM IIMAMMA MIAKARGULENA PUB SZCZEC17 - 7
1202/06/2017
NA DYWANIKUSHARK TEAM IINA DYWANIKU16 - 8
SPORTOWCYMAMMA MIAKICKER15 - 9
CLASSIC POLICEKAMIKAZECLASSIC POLICE15 - 9
NIEPRAWDOPODOBNA 4BEZ SPINYSEDINA POLICE14 - 10
MELANZOWNICYKREDENSKUFLANDIA SZCZECIN5 - 19
SHARK TEAM IIIRED JOKERKIKARGULENA PUB SZCZEC15 - 9
1302/13/2017
NA DYWANIKURED JOKERKINA DYWANIKU18 - 6
KREDENSSHARK TEAM IIIPUB KREDENS KLINISKA14 - 10
BEZ SPINYMELANZOWNICYCOOLTURKA PUB6 - 18
KAMIKAZENIEPRAWDOPODOBNA 4SEDINA POLICE9 - 15
MAMMA MIACLASSIC POLICEKICKER13 - 11
SHARK TEAM IISPORTOWCYKARGULENA PUB SZCZEC17 - 7
1420/02/2017
SPORTOWCYNA DYWANIKUKICKER12 - 12
CLASSIC POLICESHARK TEAM IICLASSIC POLICE14 - 10
NIEPRAWDOPODOBNA 4MAMMA MIASEDINA POLICE15 - 9
MELANZOWNICYKAMIKAZEKUFLANDIA SZCZECIN8 - 16
SHARK TEAM IIIBEZ SPINYKARGULENA PUB SZCZEC10 - 14
RED JOKERKIKREDENSRED JOKER9 - 15
1502/27/2017
NA DYWANIKUKREDENSNA DYWANIKU11 - 13
BEZ SPINYRED JOKERKICOOLTURKA PUB15 - 9
KAMIKAZESHARK TEAM IIISEDINA POLICE7 - 17
MAMMA MIAMELANZOWNICYKICKER16 - 8
SHARK TEAM IINIEPRAWDOPODOBNA 4KARGULENA PUB SZCZEC16 - 8
SPORTOWCYCLASSIC POLICEKICKER10 - 14
1603/06/2017
CLASSIC POLICENA DYWANIKUCLASSIC POLICE17 - 7
NIEPRAWDOPODOBNA 4SPORTOWCYSEDINA POLICE19 - 5
MELANZOWNICYSHARK TEAM IIKUFLANDIA SZCZECIN7 - 17
SHARK TEAM IIIMAMMA MIAKARGULENA PUB SZCZEC7 - 17
RED JOKERKIKAMIKAZERED JOKER4 - 20
KREDENSBEZ SPINYPUB KREDENS KLINISKA21 - 3
1703/13/2017
NA DYWANIKUBEZ SPINYNA DYWANIKU19 - 5
KAMIKAZEKREDENSSEDINA POLICE7 - 17
MAMMA MIARED JOKERKIKICKER19 - 5
SHARK TEAM IISHARK TEAM IIIKARGULENA PUB SZCZEC12 - 12
SPORTOWCYMELANZOWNICYKICKER10 - 14
CLASSIC POLICENIEPRAWDOPODOBNA 4CLASSIC POLICE9 - 15
1820/03/2017
NIEPRAWDOPODOBNA 4NA DYWANIKUSEDINA POLICE8 - 14
MELANZOWNICYCLASSIC POLICEKUFLANDIA SZCZECIN11 - 13
SHARK TEAM IIISPORTOWCYKARGULENA PUB SZCZEC20 - 4
RED JOKERKISHARK TEAM IIRED JOKER3 - 21
KREDENSMAMMA MIAPUB KREDENS KLINISKA14 - 10
BEZ SPINYKAMIKAZECOOLTURKA PUB7 - 17
1903/27/2017
NA DYWANIKUKAMIKAZENA DYWANIKU20 - 4
MAMMA MIABEZ SPINYKICKER14 - 10
SHARK TEAM IIKREDENSKARGULENA PUB SZCZEC13 - 11
SPORTOWCYRED JOKERKIKICKER10 - 14
CLASSIC POLICESHARK TEAM IIICLASSIC POLICE9 - 15
NIEPRAWDOPODOBNA 4MELANZOWNICYSEDINA POLICE11 - 14
2004/03/2017
MELANZOWNICYNA DYWANIKUKUFLANDIA SZCZECIN17 - 7
SHARK TEAM IIINIEPRAWDOPODOBNA 4KARGULENA PUB SZCZEC10 - 14
RED JOKERKICLASSIC POLICERED JOKER2 - 22
KREDENSSPORTOWCYPUB KREDENS KLINISKA21 - 3
BEZ SPINYSHARK TEAM IICOOLTURKA PUB7 - 17
KAMIKAZEMAMMA MIASEDINA POLICE4 - 20
2104/10/2017
NA DYWANIKUMAMMA MIANA DYWANIKU14 - 10
SHARK TEAM IIKAMIKAZEKARGULENA PUB SZCZEC15 - 9
SPORTOWCYBEZ SPINYKICKER12 - 12
CLASSIC POLICEKREDENSCLASSIC POLICE12 - 12
NIEPRAWDOPODOBNA 4RED JOKERKISEDINA POLICE14 - 10
MELANZOWNICYSHARK TEAM IIIKUFLANDIA SZCZECIN11 - 13
2204/17/2017
SHARK TEAM IIINA DYWANIKUKARGULENA PUB SZCZEC7 - 17
RED JOKERKIMELANZOWNICYRED JOKER5 - 19
KREDENSNIEPRAWDOPODOBNA 4PUB KREDENS KLINISKA24 - 0
BEZ SPINYCLASSIC POLICECOOLTURKA PUB11 - 13
KAMIKAZESPORTOWCYSEDINA POLICE11 - 13
MAMMA MIASHARK TEAM IIKICKER7 - 17