II LIGA – grupa A

09.10.20231 TYDZIEŃ
BOSMANIACY RECYDYWAvsTDS ECHOPUB Ok
14 – 8THE WHITE RABBITvsLOCALNIWHITE RABBIT
20 – 2WARRIORS BALBINYvsANCYMONYFALCON
11 – 11MLODE WUJKIvsZERANSCY PIRACI IIRELANIUM
12 – 10BUMERANGvsPIVKARZYKI IIBUMERANG
16.10.20232 TYDZIEŃ
12 – 10BUMERANGvsTDS ECHOBUMERANG
14 – 8PIVKARZYKI IIvsMLODE WUJKIPUB OK
1 – 21ZERANSCY PIRACI IIvsWARRIORS BALBINYPOOL&DART
4 – 18ANCYMONYvsTHE WHITE RABBITCZARNY KOT
14 – 8LOCALNIvsBOSMANIACY RECYDYWALOCAL
23.10.20233 TYDZIEŃ
9 – 13TDS ECHOvsLOCALNIECHO
16 – 6BOSMANIACY RECYDYWAvsANCYMONYPUB Ok
14 – 8THE WHITE RABBITvsZERANSCY PIRACI IIWHITE RABBIT
16 – 6WARRIORS BALBINYvsPIVKARZYKI IIFALCON
9 – 13MLODE WUJKIvsBUMERANGRELANIUM
30.10.20234 TYDZIEŃ

9 – 13
MLODE WUJKIvsTDS ECHORELANIUM
5 – 17
BUMERANGvsWARRIORS BALBINYBUMERANG

10 – 12
PIVKARZYKI IIvsTHE WHITE RABBITPUB OK

14 – 8
ZERANSCY PIRACI IIvsBOSMANIACY RECYDYWAPOOL&DART
10 – 12
ANCYMONYvsLOCALNICZARNY KOT
06.11.20235 TYDZIEŃ

TDS ECHOvsANCYMONYECHO
14 – 8
LOCALNIvsZERANSCY PIRACI IILOCAL

10 – 12
BOSMANIACY RECYDYWAvsPIVKARZYKI IIPUB Ok
15 – 7
THE WHITE RABBITvsBUMERANGWHITE RABBIT

14 – 8
WARRIORS BALBINYvsMLODE WUJKIFALCON
13.11.20236 TYDZIEŃ
13 – 9
WARRIORS BALBINY vs TDS ECHOFALCON
4 – `18
MLODE WUJKI vs THE WHITE RABBITRELANIUM
14 – 8
BUMERANGvsBOSMANIACY RECYDYWABUMERANB

12 – 10
PIVKARZYKI IIvsLOCALNIPUB OK

13 – 9
ZERANSCY PIRACI IIvsANCYMONYECHO
27.11.20237 TYDZIEŃ
8 – 14
TDS ECHO vs ZERANSCY PIRACI IIECHO

ANCYMONY vs PIVKARZYKI IICZARNY KOT
14 – 8
LOCALNI vs BUMERANGLOCAL

BOSMANIACY RECYDYWAvsMLODE WUJKIPUB Ok
9 – 13
THE WHITE RABBIT vs WARRIORS BALBINYWHITE RABBIT
04.12.20238 TYDZIEŃ

7 – 15
THE WHITE RABBIT vs TDS ECHOWHITE RABBIT
19 – 3
WARRIORS BALBINY vs BOSMANIACY RECYDYWAPOOL&DART

MLODE WUJKIvsLOCALNIRELANIUM

BUMERANG vs ANCYMONYBUMERANG

PIVKARZYKI II vs ZERANSCY PIRACI IIPUB OK
11.12.20239 TYDZIEŃ

TDS ECHOvsPIVKARZYKI IIECHO

ZERANSCY PIRACI IIvsBUMERANGECHO

ANCYMONYvsMLODE WUJKICZARNY KOT

LOCALNIvsWARRIORS BALBINYLOCAL

BOSMANIACY RECYDYWAvsTHE WHITE RABBITPUB Ok
04.12.202310 TYDZIEŃ

TDS ECHOvsBOSMANIACY RECYDYWAECHO

LOCALNIvsTHE WHITE RABBITLOCAL

ANCYMONYvsWARRIORS BALBINYCZARNY KOT

ZERANSCY PIRACI IIvsMLODE WUJKIPOOL&DART

PIVKARZYKI IIvsBUMERANGPUB OK
11.12.202311 TYDZIEŃ

TDS ECHOvsBUMERANGECHO

MLODE WUJKIvsPIVKARZYKI IIRELANIUM

WARRIORS BALBINYvsZERANSCY PIRACI IIFALKON

THE WHITE RABBITvsANCYMONYWHITE RABBIT

BOSMANIACY RECYDYWAvsLOCALNIPUB Ok
01.01.202412 TYDZIEŃ

LOCALNIvsTDS ECHOLOCALNI

ANCYMONYvsBOSMANIACY RECYDYWACZARNY KOT

ZERANSCY PIRACI IIvsTHE WHITE RABBITECHO

PIVKARZYKI IIvsWARRIORS BALBINYPUB OK

BUMERANGvsMLODE WUJKIBUMERANG
08.01.202313 TYDZIEŃ

TDS ECHOvsMLODE WUJKIECHO

WARRIORS BALBINYvsBUMERANGFALCON

THE WHITE RABBITvsPIVKARZYKI IIWHITE RABBIT

BOSMANIACY RECYDYWAvsZERANSCY PIRACI IIPUB Ok

LOCALNIvsANCYMONYLOCALNI
15.01.202414 TYDZIEŃ

ANCYMONYvsTDS ECHOCZARNY KOT

ZERANSCY PIRACI II vs LOCALNIECHO

PIVKARZYKI IIvsBOSMANIACY RECYDYWAPUB OK

BUMERANGvsTHE WHITE RABBITBUMERANG

MLODE WUJKIvsWARRIORS BALBINYRELANIUM
22.01.202415 TYDZIEŃ

TDS ECHOvsWARRIORS BALBINYECHO

THE WHITE RABBITvsMLODE WUJKIWHITE RABBIT

BOSMANIACY RECYDYWAvsBUMERANGPUB Ok

LOCALNIvsPIVKARZYKI IILOCAL

ANCYMONYvsZERANSCY PIRACI IICZARNY KOT
29.01.202416 TYDZIEŃ

ZERANSCY PIRACI IIvsTDS ECHOECHO

PIVKARZYKI IIvsANCYMONYPUB OK

BUMERANGvsLOCALNIBUMERANG

MLODE WUJKIvsBOSMANIACY RECYDYWARELANIUM

WARRIORS BALBINYvsTHE WHITE RABBITWHITE RABBIT
05.02.202417 TYDZIEŃ

MLODE WUJKIvsBOSMANIACY RECYDYWARELANIUM

BOSMANIACY RECYDYWAvsWARRIORS BALBINYPUB OK

LOCALNIvsMLODE WUJKILOCAL

ANCYMONYvsBUMERANGCZARNY KOT

ZERANSCY PIRACI IIvsPIVKARZYKI IIECHO
12.02.202418 TYDZIEŃ

PIVKARZYKI IIvsTDS ECHOPUB OK

BUMERANGvsZERANSCY PIRACI IIBUMERANG

MLODE WUJKIvsANCYMONYRELANIUM

WARRIORS BALBINYvsLOCALNIFALKON

THE WHITE RABBITvsBOSMANIACY RECYDYWAWHITE RABBIT

II LIGA GR B

09.10.20231 TYDZIEŃ

16 – 6
WSCIEKLE BOBRYvsRELANIUM TEAMCOOLTURKA

MANHATTAN ZRODELKO vs WYKRESLENIŹRÓDEŁKO
5 – 17
BALTIC HOME DART IIvsBLOCK EKIPAZACHÓD

11 – 11
SHOT TEAM SEDINAvsZERANSCY PIRACI IIIPUB SEDINA
———-
DRAGONBALLvsXxxx——————
16.10.20232 TYDZIEŃ
10 – 12
DRAGONBALLvsRELANIUM TEAMSPIDER
———–
XxxxvsSHOT TEAM SEDINA——————–
5 – 17
ZERANSCY PIRACI IIIvsBALTIC HOME DART IIPOOL&DART

14 – 8
BLOCK EKIPAvsMANHATTAN ZRODELKOECHO

10 – 12
WYKRESLENIvsWSCIEKLE BOBRYKICKER
23.10.20233 TYDZIEŃ
10 – 12
RELANIUM TEAMvsWYKRESLENIRELANIUM
15 – 7
WSCIEKLE BOBRYvsBLOCK EKIPACOOLTURKA

13 – 9
MANHATTAN ZRODELKOvsZERANSCY PIRACI IIIŹRÓDEŁKO

———-
BALTIC HOME DART IIvsXxxx——————
4 – 18
SHOT TEAM SEDINAvsDRAGONBALLPUB SEDINA
30.10.20234 TYDZIEŃ
5 – 17
SHOT TEAM SEDINA vs RELANIUM TEAMPUB SEDINA
13 – 9
DRAGONBALLvsBALTIC HOME DART IISPIDER
———–
xxxxvsMANHATTAN ZRODELKO——————-
7 – 15
ZERANSCY PIRACI IIIvsWSCIEKLE BOBRYPOOL&DART

12 – 10
BLOCK EKIPAvsWYKRESLENIECHO
06.11.20235 TYDZIEŃ
12 – 10
WYKRESLENI vs ZERANSCY PIRACI IIIKICKER
12 – 10
RELANIUM TEAM vs BLOCK EKIPARELANIUM
——–
WSCIEKLE BOBRY vs Xxxx——————-
12 – 10
MANHATTAN ZRODELKO vs DRAGONBALLŹRÓDEŁKO
18 – 4
BALTIC HOME DART II v sSHOT TEAM SEDINAZACHÓD
13.11.20236 TYDZIEŃ
9 – 13
BALTIC HOME DART II vs RELANIUM TEAMZACHÓD

7 – 15
SHOT TEAM SEDINA vs MANHATTAN ZRODELKOPUB SEDINA
16 – 6
DRAGONBALL vs WSCIEKLE BOBRYSPIDER

———-
Xxxx vs WYKRESLENI——————-
10 – 12
ZERANSCY PIRACI III vs BLOCK EKIPAPOOL&DART
27.11.20237 TYDZIEŃ
17 – 5
RELANIUM TEAM vs ZERANSCY PIRACI IIIRELANIUM

———–
BLOCK EKIPA vs Xxxx——————–

9 – 13
WYKRESLENI vs DRAGONBALLKICKER

WSCIEKLE BOBRYvsSHOT TEAM SEDINACOOLTURKA
17 – 5
MANHATTAN ZRODELKO vs BALTIC HOME DART IIŹRÓDEŁKO
04.12.20238 TYDZIEŃ

MANHATTAN ZRODELKOvsRELANIUM TEAMŹRÓDEŁKO

BALTIC HOME DART IIvsWSCIEKLE BOBRYZACHÓD

SHOT TEAM SEDINAvsWYKRESLENIPUB SEDINA
16 – 6
DRAGONBALL vs BLOCK EKIPASPIDER
———
Xxxx vs ZERANSCY PIRACI III——————
11.12.20239 TYDZIEŃ

RELANIUM TEAMvsXxxx——————-

ZERANSCY PIRACI IIIvsDRAGONBALLPOOL&DART

BLOCK EKIPAvsSHOT TEAM SEDINAECHO

WYKRESLENIvsBALTIC HOME DART IIKICKER

WSCIEKLE BOBRYvsMANHATTAN ZRODELKOCOOLTURKA
01.01.202410 TYDZIEŃ

RELANIUM TEAMvsWSCIEKLE BOBRYRELANIUM

WYKRESLENIvsMANHATTAN ZRODELKOKICKER

BLOCK EKIPAvsBALTIC HOME DART IIECHO

ZERANSCY PIRACI IIIvsSHOT TEAM SEDINAPOOL&DART

XxxxvsDRAGONBALL——————–
08.01.202411 TYDZIEŃ

RELANIUM TEAMvsDRAGONBALLRELANIUM

SHOT TEAM SEDINAvsXxxxPUB SEDINA

BALTIC HOME DART IIvsZERANSCY PIRACI IIIZACHÓD

MANHATTAN ZRODELKOvsBLOCK EKIPAŹRÓDEŁKO

WSCIEKLE BOBRYvsWYKRESLENICOOLTURKA
15.01.202412 TYDZIEŃ

WYKRESLENIvsRELANIUM TEAMKICKER

BLOCK EKIPAvsWSCIEKLE BOBRYECHO

ZERANSCY PIRACI IIIvsMANHATTAN ZRODELKOPOOL&DART

——–
Xxxx vs BALTIC HOME DART II
——————–

DRAGONBALLvsSHOT TEAM SEDINASPIDER
22.01.202413 TYDZIEŃ
17 – 5
RELANIUM TEAM vs SHOT TEAM SEDINARELANIUM

BALTIC HOME DART II vs DRAGONBALLZACHÓD

MANHATTAN ZRODELKO vs Xxxx——————–

WSCIEKLE BOBRY vs ZERANSCY PIRACI IIICOOLTURKA

WYKRESLENIvsBLOCK EKIPAKICKER

14 TYDZIEŃ
29.01.2024BLOCK EKIPAvsRELANIUM TEAMECHO

ZERANSCY PIRACI IIIvsWYKRESLENIPOOL&DART

XxxxvsWSCIEKLE BOBRY——————-

DRAGONBALLvsMANHATTAN ZRODELKOSPIDER

SHOT TEAM SEDINAvsBALTIC HOME DART IIPUB SEDINA
05.02.202415 TYDZIEŃ

RELANIUM TEAMvsBALTIC HOME DART IIRELANIUM

MANHATTAN ZRODELKOvsSHOT TEAM SEDINAŹRÓDEŁKO

WSCIEKLE BOBRYvsDRAGONBALLCOOLTURKA

WYKRESLENIvsXxxx——————–

BLOCK EKIPAvsZERANSCY PIRACI IIIECHO
12.02.202416 TYDZIEŃ

ZERANSCY PIRACI IIIvsRELANIUM TEAMPOOL&DART

XxxxvsBLOCK EKIPA——————–

DRAGONBALLvsWYKRESLENISPIDER

SHOT TEAM SEDINAvsWSCIEKLE BOBRYPUB SEDINA

BALTIC HOME DART IIvsMANHATTAN ZRODELKOZACHÓD
19.02.202417 TYDZIEŃ

RELANIUM TEAMvsMANHATTAN ZRODELKORELANIUM

WSCIEKLE BOBRYvsBALTIC HOME DART IICOOLTURKA

WYKRESLENIvsSHOT TEAM SEDINAKICKER

BLOCK EKIPAvsDRAGONBALLECHO

ZERANSCY PIRACI IIIvsXxxx——————–
26.02.202418 TYDZIEŃ

XxxxvsRELANIUM TEAM——————-
DRAGONBALLvsZERANSCY PIRACI IIISPIDER

SHOT TEAM SEDINAvsBLOCK EKIPAPUB SEDINA

BALTIC HOME DART IIvsWYKRESLENIZACHÓD

MANHATTAN ZRODELKOvsWSCIEKLE BOBRYŹRÓDEŁKO