Świnoujście

WeekDateHomeAwayAtNotes
110/18/2021
——–GUMISIEBYEBYE
7 – 17MINIONKIZACHODKAZIK POD KOMINKIEM
9 – 15DEBESCIAKIBALTIC HOME DARTPUB GALERIA
EUROPEJCZYCYNIELOTYPub Zachod
11 – 13STARA GWARDIASKANLABPub Zachod
SLEDZIEKOMINEKPUB GALERIA
210/25/2021
———SLEDZIEBYEBYE
KOMINEKSTARA GWARDIAKAZIK POD KOMINKIEM
21 – 3SKANLABEUROPEJCZYCYKAZIK POD KOMINKIEM
2 – 22NIELOTYDEBESCIAKIPUB GALERIA
5 – 19 BALTIC HOME DART MINIONKIPub Zachod
8 – 16ZACHODGUMISIEPub Zachod
311/01/2021
——–BYEZACHODBYE
6 – 18GUMISIE BALTIC HOME DART KAZIK POD KOMINKIEM
13 – 11MINIONKINIELOTYKAZIK POD KOMINKIEM
7 – 17DEBESCIAKISKANLABPUB GALERIA
EUROPEJCZYCYKOMINEKPub Zachod
16 – 8STARA GWARDIASLEDZIEPub Zachod
411/08/2021
——–STARA GWARDIABYEBYE
20 – 4SLEDZIEEUROPEJCZYCYPUB GALERIA
5 – 19KOMINEKDEBESCIAKIKAZIK POD KOMINKIEM
21 – 3SKANLABMINIONKIKAZIK POD KOMINKIEM
13 – 11NIELOTYGUMISIEPUB GALERIA
21 – 3 BALTIC HOME DART ZACHODPub Zachod
511/15/2021
——-BYE BALTIC HOME DART BYE
ZACHODNIELOTYPub Zachod
4 – 20GUMISIESKANLABKAZIK POD KOMINKIEM
19 – 5MINIONKIKOMINEKKAZIK POD KOMINKIEM
9 – 15DEBESCIAKISLEDZIEPUB GALERIA
4 – 20EUROPEJCZYCYSTARA GWARDIAPub Zachod
611/22/2021
———EUROPEJCZYCYBYEBYE
16 – 8STARA GWARDIADEBESCIAKIPub Zachod
17 – 7SLEDZIEMINIONKIPUB GALERIA
4 – 20KOMINEKGUMISIEKAZIK POD KOMINKIEM
19 – 5SKANLABZACHODKAZIK POD KOMINKIEM
NIELOTY BALTIC HOME DART PUB GALERIA
711/29/2021
———-BYENIELOTYBYE
11 – 13 BALTIC HOME DART SKANLABPub Zachod
21 – 3ZACHODKOMINEKPub Zachod
15 – 9GUMISIESLEDZIEKAZIK POD KOMINKIEM
3 – 21MINIONKISTARA GWARDIAKAZIK POD KOMINKIEM
20 – 4DEBESCIAKIEUROPEJCZYCYPUB GALERIA
812/06/2021
———–DEBESCIAKIBYEBYE
9 – 15EUROPEJCZYCYMINIONKIPub Zachod
20 – 4STARA GWARDIAGUMISIEPub Zachod
8 – 16SLEDZIEZACHODPUB GALERIA
3 – 21KOMINEK BALTIC HOME DART KAZIK POD KOMINKIEM
23 – 1SKANLABNIELOTYKAZIK POD KOMINKIEM
912/13/2021
————BYESKANLABBYE
NIELOTYKOMINEKPUB GALERIA
13 – 11 BALTIC HOME DART SLEDZIEPub Zachod
8 – 16ZACHODSTARA GWARDIAPub Zachod
19 – 5GUMISIEEUROPEJCZYCYKAZIK POD KOMINKIEM
3 – 21MINIONKIDEBESCIAKIKAZIK POD KOMINKIEM
1001/03/2022
———-MINIONKIBYEBYE
17 – 7DEBESCIAKIGUMISIEPUB GALERIA
6 – 18EUROPEJCZYCYZACHODPub Zachod
12 – 12STARA GWARDIA BALTIC HOME DART Pub Zachod
SLEDZIENIELOTYPUB GALERIA
2 – 22KOMINEKSKANLABKAZIK POD KOMINKIEM
1101/10/2022
————BYEKOMINEKBYE
21 – 3SKANLABSLEDZIEKAZIK POD KOMINKIEM
4 – 20NIELOTYSTARA GWARDIAPUB GALERIA
22 – 2 BALTIC HOME DART EUROPEJCZYCYPub Zachod
11 – 13ZACHODDEBESCIAKIPub Zachod
15 – 9GUMISIEMINIONKIKAZIK POD KOMINKIEM
1201/17/2022
———–BYEGUMISIEBYE
11 – 13ZACHODMINIONKIPub Zachod
19 – 5 BALTIC HOME DART DEBESCIAKIPub Zachod
NIELOTYEUROPEJCZYCYPUB GALERIA
SKANLABSTARA GWARDIAKAZIK POD KOMINKIEM
KOMINEKSLEDZIEKAZIK POD KOMINKIEM
1301/24/2022
———BYESLEDZIEBYE
STARA GWARDIAKOMINEKPub Zachod
8 – 16EUROPEJCZYCYSKANLABPub Zachod
19 – 5DEBESCIAKINIELOTYPUB GALERIA
6 – 18MINIONKI BALTIC HOME DART KAZIK POD KOMINKIEM
GUMISIEZACHODKAZIK POD KOMINKIEM
1401/31/2022
———ZACHODBYEBYE
23 – 1 BALTIC HOME DART GUMISIEPub Zachod
8 – 16NIELOTYMINIONKIPUB GALERIA
13 – 11SKANLABDEBESCIAKIKAZIK POD KOMINKIEM
KOMINEKEUROPEJCZYCYKAZIK POD KOMINKIEM
9 – 15SLEDZIESTARA GWARDIAPUB GALERIA
1502/07/2022
——BYESTARA GWARDIABYE
EUROPEJCZYCYSLEDZIEPub Zachod
22 – 2DEBESCIAKIKOMINEKPUB GALERIA
2 – 22MINIONKISKANLABKAZIK POD KOMINKIEM
GUMISIENIELOTYKAZIK POD KOMINKIEM
5 – 19ZACHOD BALTIC HOME DART Pub Zachod
1602/14/2022
——- BALTIC HOME DART BYEBYE
NIELOTYZACHODPUB GALERIA
20 – 4SKANLABGUMISIEKAZIK POD KOMINKIEM
6 – 18KOMINEKMINIONKIKAZIK POD KOMINKIEM
13 – 11SLEDZIEDEBESCIAKIPUB GALERIA
18 – 6STARA GWARDIAEUROPEJCZYCYPub Zachod
1702/21/2022
——-BYEEUROPEJCZYCYBYE
8 – 16DEBESCIAKISTARA GWARDIAPUB GALERIA
9 – 15MINIONKISLEDZIEKAZIK POD KOMINKIEM
19 – 5GUMISIEKOMINEKKAZIK POD KOMINKIEM
8 – 16ZACHODSKANLABPub Zachod
BALTIC HOME DART NIELOTYPub Zachod
1802/28/2022
——-NIELOTYBYEBYE
11 – 13SKANLAB BALTIC HOME DART KAZIK POD KOMINKIEM
5 – 19KOMINEKZACHODKAZIK POD KOMINKIEM
17 – 7SLEDZIEGUMISIEPUB GALERIA
20 – 4STARA GWARDIAMINIONKIPub Zachod
4 – 20EUROPEJCZYCYDEBESCIAKIPub Zachod
1903/07/2022
——-BYEDEBESCIAKIBYE
14 – 10MINIONKIEUROPEJCZYCYKAZIK POD KOMINKIEM
3 – 21GUMISIESTARA GWARDIAKAZIK POD KOMINKIEM
ZACHODSLEDZIEPub Zachod
BALTIC HOME DART KOMINEKPub Zachod
NIELOTYSKANLABPUB GALERIA
2003/14/2022
——-SKANLABBYEBYE
KOMINEKNIELOTYKAZIK POD KOMINKIEM
13 – 11SLEDZIE BALTIC HOME DART PUB GALERIA
18 – 6STARA GWARDIAZACHODPub Zachod
5 – 19EUROPEJCZYCYGUMISIEPub Zachod
19 – 5DEBESCIAKIMINIONKIPUB GALERIA
2103/21/2022
——-BYEMINIONKIBYE
8 – 16GUMISIEDEBESCIAKIKAZIK POD KOMINKIEM
18 – 6ZACHODEUROPEJCZYCYPub Zachod
14 – 10 BALTIC HOME DART STARA GWARDIAPub Zachod
NIELOTYSLEDZIEPUB GALERIA
21 – 3SKANLABKOMINEKKAZIK POD KOMINKIEM
2203/28/2022
——-KOMINEKBYEBYE
7 – 17SLEDZIESKANLABPUB GALERIA
18 – 6STARA GWARDIANIELOTYPub Zachod
5 – 19EUROPEJCZYCY BALTIC HOME DART Pub Zachod
11 – 13DEBESCIAKIZACHODPUB GALERIA
18 – 6MINIONKIGUMISIEKAZIK POD KOMINKIEM