Regulamin

Regulamin PLDA Bullshooter

Sezon ligowy 2018/2019

ZGŁOSZENIE DRUŻYN DO ROZGRYWEK LIGOWYCH

 1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek ligowych następuje po dostarczeniu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularze należy składać w lokalach, do których przypisana jest drużyna lub elektronicznie na adres: BULLSHOOTERPL@GMAIL.COM
 3. Zgłoszenie drużyn na formularzach dostarczonych przez Bullshooter Polska lub pobranych ze strony internetowej www.bullshooter.pl.
 4. Drużynę reprezentuje osoba wpisana na pozycji 1. formularza zgłoszeniowego, zwana dalej kapitanem
 5. Wymagane jest podanie minimum 2 numerów telefonów oraz adresów e-mail wszystkich zgłoszonych zawodników.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DRUŻYNY DO ROZGRYWEK LIGOWYCH

 

 1. Skład drużyny – minimum 6 zawodników.
 2. Wpłata wpisowego w wysokości 100 PLN za sezon.

ZMIANY SKŁADU DRUŻYNY W TRAKCIE SEZONU ROZGRYWEK LIGOWYCH

 1. W przypadku zmiany drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu rozgrywek ligowych, następuje wyzerowanie dotychczasowego wyniku uzyskanego przez zawodnika w obecnym sezonie.

W sezonie dopuszczalna jest tylko jedna zmiana drużyny przez zawodnika.

 1. Po rozegraniu 40% spotkań przez drużynę w danym sezonie nie ma możliwości wymiany (zamiany) zawodników .
 2. Drużyna po zmianach zawodników może przystąpić do kolejnego sezonu, w tej samej lidze i zachować nazwę drużyny pod warunkiem:
 3. W drużynie pozostało przynajmniej 2 zawodników ze starego składu drużyny.
 4. Każdy z tych zawodników rozegrał w sezonie poprzednim przynajmniej 50 % meczów.

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROZGRYWEK

 1. Termin rozgrywek podany zostanie na witrynie przed rozpoczęciem sezonu .
 1. Ze względów organizacyjnych należy dotrzymywać podanych terminów rozgrywek.
 2. Termin rozegrania ostatniego meczu z danego tygodnia będzie zawsze niedziela do godziny 24.

 

 1. W sezonie drużyna nie może mieć więcej niż trzech nierozegranych meczy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, najpóźniej 48 godzin przed wyznaczoną rozgrywką, należy poinformować kapitana drużyny przeciwnej o komplikacjach. Kapitan drużyny przeciwnej musi zgodzić się na przełożenie meczu i zaproponować trzy nowe terminy, na które drużyna przeciwna musi przystać. O końcowych ustaleniach należy poinformować operatora.

Informacje dla operatora należy przekazywać za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu 512 973 905 lub za pomocą wiadomości prywatnej na profil Bullshooter na Facebooku ( www.facebook.com/bullshooterpl )

 

 1. W przypadku rozegrania meczu w innym terminie niż ustalono w terminarzu, bezwzględnie należy poinformować o tym fakcie operatora ligi .
 2. Drużyna nie może mieć nierozegranego meczu dłużej niż:
 3. a) 1 tydzień od podstawowego terminu meczu, jeżeli operator nie otrzyma informacji odnośnie przełożenia meczu i nowego terminu. W takim przypadku walkowerem zwycięża drużyna GOSPODARZY.
 4. b) 3 tygodnie od podstawowego terminu meczu po poinformowaniu operatora o przełożeniu meczu i nowym terminie. W takim przypadku walkowerem przegrywa drużyna przekładająca spotkanie.
 5. Jeżeli drużyna odda mecz walkowerem lub walkower zostanie przyznany za brak 2 terminów rozegrania meczy dostaje w punktacji 0 punktów a drużyna przeciwna otrzyma +punkty
 6. Trzy walkowery powodują że drużyna zostaje skreślona z listy uczestników ligi
 7. Na formularzu zgłoszeniowym należy podać preferowane terminy ( dzień i godzinę) rozgrywek, w celu sporządzenia terminarza obowiązującego w całym sezonie. W terminarzu data widnieje w takiej kolejności : miesiąc , dzień i rok .
 8. Wszyscy kapitanowie drużyn grających są zobowiązani do dotrzymania terminów zgodnie z obowiązującym terminarzem.
 9. Kapitanowie drużyn grających są zobowiązani do poinformowania zawodników o aktualnym regulaminie oraz uzyskać potwierdzenie od nich o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu tego regulaminu.
 10. Jeżeli w zaproponowanym nowym terminie w danym lokalu zgodnie z obowiązującym terminarzem odbywa się mecz, to pierwszeństwo przysługuje drużynie gospodarzy.
 11. Jeżeli w lokalu, w którym rozgrywane jest spotkanie, znajduje się więcej niż jeden automat American Darts , drużyna gospodarzy ma pierwszeństwo w wyborze automatu, na którym rozgrywany będzie mecz.
 12. Zawodnik ligi jest zobowiązany rozgrywać wszystkie swoje pojedynki pod imieniem i nazwiskiem .
 13. Surowo zabronione jest rozgrywanie meczy pod innym imieniem i nazwiskiem podczas trwania sezonu.

WYMOGI TECHNICZNE SPRZĘTU SPORTOWEGO I POLA GRY

 1. Lotki używane do gry na tarczach plastikowych nie mogą mieć masy większej niż 18 gramów.
 2. Ustawienia:
 3. Linia rzutu jest umieszczona na podłożu w odległości 2,44m od płaszczyzny tarczy (nie można przekraczać tej linii).
 4. Wysokość idealnego środka tarczy nad podłożem wynosi 1,73m.
 5. Zasady gry:
 6. Każdy zawodnik ma prawo do 3 rzutów w jednej rundzie o ile wcześniej nie zakończył lega bądź nie przekroczy zera (bust).
 7. Lotka rzucona uznana jest, jako ważny rzut i rzut ten nie może być powtórzony nawet, jeżeli tarcza elektroniczna mimo wbitej lotki nie zalicza rzutu.
 8. Liczą się jedynie wskazania licznika automatu.
 9. Po wykonanym rzucie zabronione jest tzw. dobijanie lotki. W wyjątkowych sytuacjach o „dobiciu lotki” decyduje kapitan drużyny przeciwnej.
 10. Na polu gry podczas pojedynku mogą przebywać jedynie zawodnicy toczący pojedynek.
 11. Zawodnikowi oddającemu rzuty nie wolno:
 12. Rozpoczynać serii rzutów dopóki jego przeciwnik nie zejdzie poza linię rzutów.
 13. Przekroczyć linii rzutu podczas wykonywania rzutu.
 14. Przerwa techniczna w grze może nastąpić tylko za zgodą przeciwnika.
 15. Czas na wykonanie rzutu do tarczy wynosi 30 sekund i nie należy tego czasu celowo przedłużać.
 16. Drużyna gospodarzy musi udostępnić na minimum 15 minut automat dla drużyny gości w celu przeprowadzenia rozgrzewki.

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU I PUNKTACJA

 1. Rejestracja drużyny przed bezpośrednią rozgrywką:
 2. Drużyna gospodarzy, jako pierwsza rejestruje w automacie zawodników biorących udział w rozgrywce.
 3. W przypadku innego składu drużyny, niż lista wyświetlona na monitorze automatu, należy dokonać ostatecznych  zmian. Zmiana zawodnika podczas gry jest niemożliwa.
 4. Po rejestracji obu drużyn, na monitorze automatu zostanie wyświetlona pierwsza para graczy rozpoczynająca rozgrywanie meczu.
 5. Kolejność rozgrywanych pojedynków:
 6. Dwa legi 701 Open In – Double Out (parami). Opcja mrożona . Zawodnik nie może skończyć lega w przypadku ,

kiedy jego partner ma więcej punktów od sumy punktów pary przeciwnej .

 1. Sześć legów Team cricket 400 (parami).
 2. Szesnaście legów 501 Double In – Double Out (każdy z każdym).
 3. O miejscu w tabeli danej ligi decyduje:
 4. Stosunek procentowy legów wygranych do legów przegranych . Wygrywa drużyna , która uzyska wyższy procent.
 5. W przypadku gdy  drużyny uzyskają ten sam stosunek procentowy , wówczas decyduje bezpośredni pojedynek pomiędzy drużynami . Gdy bezpośrednie pojedynki zakończyły się remisem o zwycięstwie decyduje kolejny pojedynek.
 6. W przypadku, gdy zawodnik rozpocznie środkiem grę 501 Double In/ Double Out oznacza to jego przegraną. Od tego momentu jego przeciwnik kończy grę sam przełączając rundę przeciwnika na swoją.
 7. W przypadku, gdy zawodnik nie może dokończyć meczu, jest możliwość zastąpienia go przez kolegę z drużyny za zgodą kapitana drużyny przeciwnej.
 8. W przypadku braku takowej zgody, przeciwnicy niedysponowanego zawodnika, kończą grę sami , przełączając jego rundę na swoją.
 9. O indywidualnym miejscu zawodnika w lidze decydują współczynniki : PPD w grze 501 jak i MPR w Cricket .
 10. Za wygrany mecz drużyna dostaje 3 punkty, za remis 1, za przegraną 0.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie ligi biorące udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Darta Amerykańskiego Bullshooter.
 2. O wszelkich zmianach, sposobie i terminach rozgrywek oraz sprawach sportowych decyduje organizator PLDA Bullshooter.
 3. Niniejszy regulamin jest obowiązujący, jednak organizator PLDA Bullshooter zastrzega sobie prawo do zmian do momentu rozpoczęcia rozgrywek w danym sezonie.
 4. Zmiana regulaminu w trakcie sezonu jest możliwa, jedynie w przypadku protestów większości kapitanów drużyn biorących udział w rozgrywkach ligowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest PLAYER Janusz Wojtkowiak z siedzibą przy ul. Przedwiośnia 7, 72-003 Wołczkowo.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rozgrywek PLDA Bullshooter.
 7. Każdy ze zgłoszonych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia.